Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) είναι μη κυβερνητική oργάνωση που ιδρύθηκε το 1977 από επιστημονικά στελέχη με μακρά εμπειρία σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας, συμβουλευτικής και εκπαίδευσης. Σκοπός του ΚΜΟΠ είναι η στήριξη της οικογένειας μέσω της παροχής ολοκληρωμένων κοινωνικών υπηρεσιών, η στήριξη ατόμων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό, η προώθηση της ισότητας των φύλων, η ανάπτυξη υποβαθμισμένων περιοχών, η επιστημονική έρευνα και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής. Στη διάρκεια της λειτουργίας του, το ΚΜΟΠ έχει υλοποιήσει ένα μεγάλο αριθμό προγραμμάτων σε συνεργασία τόσο με διεθνείς και Ευρωπαϊκούς όσο και με εθνικούς φορείς (www.kmop.gr).


Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Citispyce, το ΚΜΟΠ έχει αναλάβει ως εταίρος του διακρατικού σχήματος την υλοποίηση των δράσεων στην Ελλάδα. Δέκα χώρες με αντίστοιχους εκπροσώπους και συνεργαζόμενους φορείς συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Citispyce. Επικεφαλής του προγράμματος είναι ο φορέας "Aston University" από το Ηνωμένο Βασίλειο.


Συγκεκριμένα, οι φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μαζί με το ΚΜΟΠ είναι οι εξής:

  

Aston University

GB

Universitat de Barcelona (UB)

ES

Hochschule für Angewandte Wissenschaften
(HAW-Hamburg)

DE

Hamburg City Council

DE

Malmöstad (Malmö)

SE

Masarykova Univerzita (MU)

CZ

Krakow University of Economics (UEK)

PL

Urzad Miasta Krakowa (Krakow)

PL

Birmingham City Council (BCC)

GB

Malmö University

SE

Plus +Confidence (+Confidence)

NL

Universita Ca' Foscari Venezia (UNIVE)

IT